محصول ارگانیک:

محصول ارگانیک:محصول ارگانیک یکی از خروجی های کشاورزی ارگانیک است. ارگانیک در چارچوب استاندارد های زیست محیطی قرار دارد که مهمترین هدف آن حفظ و پایداری خاک و ارزش های اکوسیستمی است.کشاورزی زیستی (ارگانیک)، نوعی کشاورزی است که در تولید و فرآوری محصولات آن از کودهای شیمیایی، سموم، هورمون‌ها و دگرگونی ها و دستکاری‌های ژنتیکی استفاده نمی‌شود. کشاورزی زیستی، یک سیستم مدیریتی جامع است که کمیت و کیفیت محصولات از تولید تا فرآوری و انتقال به مصرف کننده، سلامت خاک، گیاه، حیوان، انسان، میکروارگانیسم‌ها، محیط سیاره زمین به عنوان یک موجود زنده‌ی واحد، اصول اکولوژیکی، محیط زیست، اصول عدالت و روابط اجتماعی، احترام به مخلوقات و اصول پایداری زیستی در آن مد نظر است. کلیه پروسه های تولید تا عرضه (فرآوری، بسته بندی، نگهداری، حمل و نقل، شرایط کاری، شرایط اجتماعی و برچسب گذاری) این محصولات تحت کنترل و پایش یک نظام گواهی و استاندارد معتبر ارگانیک قرار می گیرد.تولید ارگانیک به سیستم های طبیعی و چرخه ها زیست محیطی احترام می گذارد. فرایندهای تولید بیولوژیکی و مکانیکی و تولید مرتبط با زمین باید برای دستیابی به پایداری، بدون استفاده از ارگانیزم های اصلاح شده ژنتیکی (GMOs) صورت پذیرد.

موسسات و شرکت های بازرسی کننده:

مؤسسه‌ای تایید صلاحیت شده توسط مرجع ذی صلاح است که مسؤلیت کنترل و تطبیق صحت تولید، فرآوری، حمل و نقل و واردات محصول را بر اساس مقررات و استاندارد بر عهده دارند.

نظام گواهی:

نظام گواهی محصولات کشاورزی عبارت است از مراحلی که در آن، مرجع ذی صلاحی بر اساس یک نظام معتبر به طور کتبی انطباق فرایند تولید، فرآوری، شبکه توزیع و … محصولات غذایی را با استانداردها و مقررات خاصی تضمین می کند. این گواهی نشان می دهد محصول دارای ویژگی های خاصی مطابق با یک استاندارد است که ایمنی محصولات، ایمنی زیستی فرآیند تولید را تضمین می کند.

استانداردهای ملی و بین المللی ارگانیک:

• استاندارد ملی ایران INSO-11000 (الزامات تولید،فرآوری،بازرسی و صدور گواهی، برچسب گذاری و بازاررسانی مواد غذائی ارگانیک)

• استاندارد ارگانیک اتحادیه اروپا

• برنامه ملی ارگانیک آمریکا (NOP)

• استاندارد کشاورزی ارگانیک ژاپن(JAS)

• و…

محصول سالم:

مبنای تولید این دسته از محصولات عدم استفاده از نهاده های شیمیایی می باشد و در صورت استفاده، حد مجازها رعایت شده و تولید مطابق با استانداردهای مربوطه G.A.Pنظیر GAP (عملیات خوب کشاورزی، استاندارد تشویقی و حدود مجاز مرز بیشینه آفت کش ها و فلزات سنگین) و برنامه های مدیریتی بر اساس معیارهای مشخصی صورت می پذیرد.این محصولات دارای حد مجاز باقیمانده سموم، آفت کش ها، کودها و فلزات سنگین می باشند.

لازم به ذکر است برخی محصولات صورت موردی (به طور مثال عدم وجود نیترات و نیتریت، سرب، آنتی بیوتیک و…) تحت بررسی و آزمایش قرار می گیرد و فقط در رابطه با آن مورد خاص، گواهی دریافت می نماید.

محصول طبیعی:

در روند تولید محصولات طبیعی از هیچ گونه مواد شیمیایی مصنوعی استفاده نمی شود.

محصول وحشی و خودرو :

محصولات وحشی و خودرو حاصل تولید و رشد در مناطق وحشی، طبیعی و دست‌نخورده می باشند. انسان در روند تولید آن هیچ گونه دخالتی ندارد و صرفا جمع آوری آن را عهده دار می‌باشد.